Gorter Administratie & Advies

De Braak 10

7481 JG HaaksbergenGAA2016© Copyrighted to BVR Sales

Tel. 053-5727092

Mail info@gorteraa.nl

GORTER

ADMINISTRATIE &

ADVIES

Uw personeel verwacht dat hun salaris op tijd wordt betaald. Essentieel hiervoor is een goede salarisadministratie. De gemaakte afspraken tussen u en uw personeel moeten correct en tijdig worden verwerkt.


Het op de hoogte blijven van wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving is tijdrovend. Verder kunnen specialisten op dit vakgebied u wijzen op nieuwe ontwikkelingen. U krijgt inzicht in de mogelijkheden om op basis van de ontwikkelingen uw beloningsstructuur te optimaliseren.


Uw salarisadministratie gaat verder dan alleen het maken van de bruto-netto berekeningen.

Wij kunnen u assistentie bieden bij het voeren van uw salarisadministratie.

Periodiek kunt u de onder meer de volgende gegevens en werkzaamheden verwachten:


* Loonjournaalpost
* Betaalstaat
* Loonstroken
* Meldingen bij het pensioenfonds (indien van toepassing)
* Indienen aangiften loonbelasting
* Verzamelloonstaten
* Jaaropgaven


Verder zijn wij u graag van dienst bij het beantwoorden van uw vragen ten aanzien van salarisadministratie en uw personeel.

In samenwerking met QWIP te Hengelo bieden wij voor al onze cliënten de mogelijkheid om online hun salarisadministratie te bekijken, te downloaden en te printen. Maandelijks ontvangt u per e-mail bericht wanneer uw de loonstroken, journaalpost en loonbelasting beschikbaar is. In dit mailbericht staat een link waarmee u kunt inloggen.


Voor uw gemak bieden wij u ook op onze site een link aan naar de inlogomgeving van QWIP.

Salarisadministratie Inlog salarisadministratie